Googleak dla poczatkujacych

From TrekBuddy Wiki

Jump to: navigation, search

To jest tłumaczenie oryginału niemieckiego: Googleak_fuer_EinsteigerTu powstaje instrukcja tworzenia atlasów za pomocą Googleak.

Na początek quick&dirty, bez obrazków:


Contents

Pobranie i instalacja

Ściągnięcie Googleak'a nie powinno być problemem dla nikogo. Link znajduje się w pierwszej wiadomości wątku Googleak: http://www.trekbuddy.net/forum/viewtopic.php?p=7610#7610 (należy pobrać wersję full). -

Ponieważ brak jest programu instalacyjnego, należy po prostu rozpakować zawartość archiwum ZIP do dowolnego katalogu komputera i utworzyć skrót w menu Start.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu Googleak wyświetla czarny ekran z małym szarym krzyżykiem w środku. Na środku menu znajduje się ikona kuli ziemskiej z zieloną strzałką. Kliknięcie w ten przycisk powoduje ściągnięcie wymaganych tiles (ich ilość jest pokazywana obok). Jako tiles określa się poszczególne fragmenty mapy. Mają one wielkość 256x256 pikseli i są zapisane jako pliki PNG z fałszywym rozszerzeniem w podkatalogu tiles. Należy zauważyć, że przy pierwszym uruchomieniu Googleak tworzy 6 podkatalogów w swoim katalogu.

Teraz należy wskazać z jakiej mapy chcemy korzystać. Za pomocą list wyboru znajdujących się po prawej stronie menu można to wybrać z kilku możliwości. Jako mapy drogowe polecam Google-Map. Dają one dobre wyniki dla całych Niemiec.

Ważny jest też format docelowy. Klikając prawym przyciskiem myszy brązowy but (Export to TB) można określić, w jakim formacie będą zapisane obrazy tworzące mapę. PNG z 4 bpp jest wystarczające, pomimo że pomiędzy poszczególnymi kafelkami mapy mogą wystąpić pewne różnice w kolorach. Jest to korzystne na słabszych telefonach komórkowych przy scrollowaniu mapy. Dla komórek o rozdzielczości ekranu 240x320 pikseli korzystny jest Slice size 256x384. Jest to 1,5-krotność kafelka źródłowego. Przy takim ustawieniu w najkorzystniejszym przypadku wyświetlany będzie tylko jeden kafelek, w najgorszym - 4. Przy innych rozdzielczościach lub w formacie poprzecznym (Blackberry) należy rozdzielczość odpowiednio dopasować. Dla uproszczenia zaleca się wielokrotność (z krokiem 0,5) 256x256 zamiast dokładnego dopasowania do ekranu. Nie należy tworzyć zbyt dużych kafelków, aby komórka nie ładowała zbyt długo pojedynczego kafelka. Maksymalny rozmiar mapy nie powinien przekraczać 32512x32512 pikseli. Większych map Tekbuddy nie obsługuje. Ważne: jeżeli komórka obsługuje mapy i atlasy w formacie TAR, to należy zaznaczyć opcję TAR!


Uzupełnienie dla uzytkowników Windows Vista/XP 64

W Windows Vista/XP 64 brak jest msvbvm50.dll. Można ją ściągnąc n.p. z www.dll-files.com[1]. Ściągniętego ZIP'a należy rozpakować i skopiować msvbvm50.dll do katalogu zawierającego googleak.exe. Teraz należy prawym przyciskiem myszy wywołać menu kontekstowe dla googleak.exe i uruchomić aplikację 'Jako administrator'. Googleak powinien się uruchomić bez komunikatów o błędach.


Tworzenie przykładowego atlasu (Monachium)

Jako przykład weźmiemy Monachium: Aby wycentrować mapę na Monachium należy przeciągnąć czerwony punkt oznaczający Monachium na mały krzyż w środku okna. Mapa nie porusza się podczas przeciągania, będzie ona zaktualizowana dopiero po puszczeniu przycisku myszy.

Teraz zwiększymy powiększenie klikając na mapie prawym przyciskiem myszy (n.p. Zoomlevel 11). Ekran zrobi się znowu czarny a obok ikony kuli ziemskiej pojawi się 30, należy więc znowu kliknąć na przycisku Download, aby ściągnąć kafelki dla wybranego fragmentu mapy.

Aby w rozdzelczości 1280x1024 wyświetlić pełną mapę Niemiec należy ustawić Zoom level na 7.

Teraz będziemy definiować zewnętrzne wymiary mapy. W tym celu należy kliknąć przycisk z czerwonym rastrem (na prawo od przycisku Download). Od tego momentu mapa nie daje się już przesuwać i powiększać. Zamiast tego lewym przyciskiem myszy można zdefiniować raster. Do trybu podstawowego mozna wrócić klikając przycisk z rączką (po lewej u góry).

W trybie definiowania rastra należy ustalić Zoom level dla wycinka mapy (lista wyboru obok ikony buta). Na początek weźmy 11. Z tą nastawą rozciągniemy raster o wielkości 4 kafelków na północy Monachium. Pojawi się czerwony raster na zielonym tle. Klikając ikonę z butem stworzymy pierwszą część naszej mapy.

Nie zmieniając obszaru obejmowanego przez raster (i nie opuszczając trybu definiowania rastra) zmieniamy Zomm level na 13. Raster zostanie zagęszczony i pojawi się informacja, że trzeba ściągnąć 64 tiles. Poza tym tło rastra zmieni się na żółte, co oznacza że zaznaczone tiles muszą zostać ściągnięte. Znowu należy kliknąć przycisk z kulą ziemską i chwilę poczekać. Potem klikając na przycisk z butem utworzymy atlas Monachium w 2 różnych powiększeniach.

Aby stworzyć porządną mapę drogową, na której wraz z nazwami widoczne są też mniejsze ulice, należy ustawić Zoom level co najmniej na 16. Co dla wyściowych 4 kafelków w powiększeniu 11 oznacza ściągnięcie 4096 tiles. Życzę cierpliwości! W tym momencie może się zdarzyć, że Google (nie Googleak) zastrajkuje. Jeżeli ściąga się na raz dużą ilość Google-tiles Googleak może przerwać pracę z komunikatem o błędzie. Czasem wystarczy ponowne uruchomienie Googleak, w najgorszym przypadku konieczna jest zmiana naszego adresu IP.

Po ściągnięciu wszystkich tiles i utworzeniu mapy w powiększeniu 16 (przycisk z butem i chwila cierpliwości), mamy utworzony przydatny praktycznie atlas Monachium.

Komu ta praca się podoba (albo mieszka w Monachium), może stworzyć atlas z większą liczbą powiększeń (nie ma to jednak sensu tworzenie atlasu z wszystkimi powiększeniami od 11 do 16). Powiększenia można potem zmieniać w Trekbuddy klawiszem "7". Można też tworzyć różne typy map (obraz satelitarny, hybrydowe itp.). Typy map przełącza się w Trekbuddy klawiszem "9". My zalecamy, aby każdy typ mapy tworzyć stosując te same powiększenia. Należy pamiętać, że dla mapy Google-Hybrid musi być ściągnięta podwójna ilość tiles: kafelki z obrazem satelitarnym oraz te z siatką dróg.


Kopiowanie atlasu na komórkę

Przygotowane atlasy zapisane są w katalogu programu Googleak zarówno w formie nieskompresowanej jak i jako archiwa TAR (o ile zaznaczona była opcja TAR w ustawieniach TB). Jeżeli komórka jest do tego przystosowana, to zaleca się korzystanie z atlasów TAR, ponieważ zajmują one dużo mniej miejsca w pamięci. W tym celu należy skopiować cały katalog tbtar na komórkę (dla naszego przykładu jest to ok. 28,7MB). Potem można zmienić nazwę tbtar np. na Monachium.

Dlaczego tbtar a nie tb? Katalog tbtar ma wielkość 28,7MB i zajmuje 28,7MB miejsca na dysku NTFS. Za to katalog tb ma wielkość 25,5MB ale zajmuje 33,6MB na dysku. Na komórce (dysk FAT lub FAT32) katalog tb będzie zajmował jeszcze więcej miejsca na dysku. Pojedyncze tiles mają wielkość tylko kilku kilobajtów, zajmują jednak na karcie pamięci zawsze klaster o wielkości 32KB (w najgorszym przypadku). A to się sumuje! Z tego względu zalecamy stosowanie archiwów TAR.


Tworzenie wielu atlasów

Aby utworzyć nowy atlas, który ma być niezależny od tego tworzonego poprzednio, należy za każdym razem usunąć lub zmienić nazwę podkatalogom tb i tbtar. W przeciwnym wypadku dane z nowych map zostaną dołaczone do starych danych.


Dalsze kroki...

Pozostałe informacje i instrukcje: Tutorial: Erste Schritte mit Trekbuddy

Personal tools
Navigation